DO REDAKCJI. Kot

Do Redakcji Konińskiej Gazety Internetowej nadesłano zdjęcie kota. Dziękujemy.