,,SOLIDARNI W PARTNERSTWIE”. POZNAŃ. Liderki rozwoju lokalnego na konferencji ,,Wielkopolska euro-PROW-incja”

6

Przez trzy lata grupy kobiet z wielkopolskich wsi szkoliły się w Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego – projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pozwoliło to paniom zdobyć wiedzę i nabyć nowe umiejętności niezbędne w codziennej działalności na rzecz lokalnych społeczności. Podsumowaniem szkolenia była konferencja „Wielkopolska euro–PROW–incja”, zorganizowana 17 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestniczyła w niej 15-osobowa grupa pań ze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Gospodarzem konferencji był Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Tomasz Bugajski w rozmowie z wiceprezesem Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” Kingą Szykowną i dyrektor Biura Stowarzyszenia SwP Iwoną Bańdosz

Ponad 300 uczestniczek projektu – reprezentantek 31 Lokalnych Grup Działania - przyjechało do Poznania, aby podzielić się swoimi osiągnięciami i sukcesami. W konferencji uczestniczyli również burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa wielkopolskiego. Prelegentkami podczas spotkania były m.in. Zofia Szalczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maria Małgorzata Janyska – posłanka na Sejm RP, Emilia Dunal – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz doc. dr Danuta Kitowska – wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Panie mówiły m.in. o aktywności kobiet w polityce, biznesie i domu.

W przerwach między trzema częściami wykładów i prezentacji można było obejrzeć wyroby rękodzielnicze wykonane przez liderki z Lokalnych Grup Działania. Swoje prace prezentowały również przedstawicielki Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Na stoisku ,,Solidarnych w Partnerstwie” można było podziwiać obrazy Zofii Kurpiewskiej ze Starego Miasta, stroiki i kompozycje kwiatowe Anity Kantarowskiej z Modły Królewskiej oraz wyroby z koronki Bożeny Adamkiewicz z Rychwała. Ekspozycja spotkała się z dużym uznaniem. Stoisko odwiedzili m.in.: wiceminister Zofia Szalczyk, wicemarszałek Tomasz Bugajski, dyrektor Emilia Dunal. Jak poinformowała dyrektor Biura Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” Iwona Bańdosz, panie wróciły z Poznania zadowolone i zmotywowane dobrymi przykładami do aktywnej pracy na terenie swoich miejscowości.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” serdecznie dziękuje wszystkim Paniom z terenu LGD za zaangażowanie i aktywny udział w realizowanym projekcie, życząc jednocześnie sukcesów w codziennej działalności na rzecz środowisk lokalnych.