KONIN. ,,Rzucanie duchem w płomienie” i ,,Krzyk rozpaczy”

Celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest ,,rozwój aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z udziałem osób dorosłych – wychowanie młodego człowieka do odbioru i tworzenia kultury w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodów”. Ten zapis zawarto w statucie MDK. Tymczasem 29 października ta instytucja jest współorganizatorem imprezy pod nazwą ,,Family Halloween Party”. W programie znalazły się m.in.: ,,Rzucanie duchem w płomienie” i ,,Krzyk rozpaczy”. Warto dopisać do programu jeszcze jeden punkt: ,,Niebezpieczna głupota konińskiej pseudokultury”.