GOLINA (KAWNICE). Jeden cel – Ojczyzna

KGI1IMG_2547

Spotykamy się dzisiaj, aby w bardzo uroczysty sposób oddać cześć pokoleniom Polaków walczącym o swoją Ojczyznę. Zaliczamy do nich nie tylko tych z 1918 roku, z Marszałem Piłsudskim na czele, ale także wszystkich z czasów zaborów walczących w powstaniach, bohaterów I i II wojny światowej oraz walczących z systemem komunistycznym w czasach PRL-u. To Im przez przeszło 200 lat przyświecała jedna idea – POLSKA wolna i niepodległa. Trzeba podkreślić, że walka i niejednokrotnie śmierć walczących za Ojczyznę wpisała się złotymi zgłoskami w epopeję narodową Polaków pod tytułem Niepodległość. Oddanie największej ofiary, jaką niewątpliwie jest poświęcenie własnego życia za Ojczyznę, nie była jedyną formą walki o wolną niepodległą Polskę. Byli jeszcze patrioci, którzy poprzez swoją tytaniczną pracę na rzecz swoich małych ojczyzn, jakim były różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, kultywowały w społecznościach lokalnych postawy patriotyczne. Najlepszym komentarzem ich pracy dla dobra Ojczyzny są słowa Romana Dmowskiego: ,,Jesteśmy różni, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” – mówił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach Mariusz Majewski na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wśród tych, którzy oddali hołd i szacunek Tym, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, byli m.in.: burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, radni powiatu konińskiego – Andżelika Chojnacka i Mirosław Durczyński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Halina Warzychowska, ks. proboszcz parafii Kawnice Piotr Ziółkowski, prezesi i naczelnicy straży z parafii Kawnice, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Kawnicach oraz OSP z parafii Kawnice. Nie zabrakło też mieszkańców Kawnic i okolic.

Prezes OSP Kawnice Mariusz Majewski przypomniał, że materiały archiwalne zachowane do dnia dzisiejszego w postaci protokołów z posiedzeń zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach z początku XX wieku potwierdzają zaangażowanie mieszkańców zrzeszonych pod skrzydłami miejscowej straży w kontynuację misji, jaką była Polska. Te pozytywne wzory były przekazywane kolejnym pokoleniom. – Straż w Kawnicach była i cały czas jest organizatorem życia społecznego i tak samo jak 100 lat temu, tak i dziś najważniejszym przesłaniem dla każdego strażaka nie tylko jednostki OSP Kawnice jest myśl zawarta w wypowiedzi Józefa Piłsudskiego: „Gasić pożary materii – wzniecać ducha  płomienie”. Dzięki właśnie takim organizacjom, jak między innymi straż z Kawnic, zaborcy a później okupanci spod znaku swastyki oraz sierpa i młota nie mogli złamać ducha narodowego, mimo stosowania różnego rodzaju restrykcji. Nie można także zapomnieć o ważnej roli, jaką odegrał Kościół. To Kościół w najtrudniejszych momentach w dziejach Polski skupiał wokół siebie wszystkich wiernych w modlitwie, która dawała pokrzepienie i wyzwalała w Polakach niespożyte pokłady sił do ustawicznej walki o niepodległość kraju. (…) W 1918 roku Polacy pragnęli wolności. Dziś jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. Gdy myślimy o poświęceniu poprzednich pokoleń, nabieramy jeszcze większego zapału i energii w najmniejszym nawet działaniu, żeby nie zniweczyć szansy, którą dostaliśmy. Cześć i chwała tym, co wywalczyli Polsce Wolność! Niech żyje Polska! – mówił Mariusz Majewski.

Podziękowania przekazano: za część artystyczną – dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, przygotowanym przez Irenę Śmigielską, Małgorzatę Osajdę i Marzenę Katulską; Chórowi Consolare z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach pod batutą Izabeli Goździkowskiej; Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach, z kapelmistrzem Zbigniewem Żarczyńskim; ks. proboszczowi Piotrowi Ziółkowskiemu za piękną homilię w czasie mszy św. za Ojczyznę; pocztom sztandarowym; wszystkim gościom i lokalnej społeczności za przybycie i uświetnienie uroczystości. Specjalne podziękowania skierowano do druhów OSP Kawnice zaangażowanych w przygotowania uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA