SOMPOLNO. Do podatku 38 zł za kwintal żyta

Rada Miejska w Sompolnie obniżyła średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2014 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – z kwoty 69,28 zł do 38,00 zł za jeden kwintal.

W uzasadnieniu czytamy, że godnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych, natomiast dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, od 1 hektara gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta.

Obniżenie średniej ceny żyta dla obliczenia podatku rolnego przez Radę Miejską w Sompolnie ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych podatników podatku rolnego oraz uwzględnia trudną sytuację w rolnictwie na terenie gminy.