GOLINA (KAWNICE). Rowery dla szkoły

2

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie dbając o profesjonalne nauczanie dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego corocznie wyposaża szkoły podstawowe, które osiągnęły dobre wyniki w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach. Wcześniej uczniowie: Julita Marciniak, Antoni Łagowski, Tomasz Wojaczyk, przygotowywani pod kierunkiem Jolanty Grabia, zdobyli dla SP III miejsce w powiecie.

13 listopada Piotr Korytkowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie przekazał Szkole Podstawowej w Kawnicach pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego: trzy rowery z wyposażeniem, zestaw 32 znaków drogowych, sygnalizator świetlny przenośny (trzykomorowy) wraz z akumulatorem, tablicę magnetyczną „Skrzyżowania”, plansze „Znaki drogowe”, „Wypadek drogowy – pierwsza pomoc”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Sytuacje drogowe” , broszury o tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wartość przekazanych pomocy przekroczyła 5 tys. zł.

Otrzymane pomoce będą w pełni wykorzystywane przez uczniów w dalszej pracy edukacyjnej. Dyrektor, Rada Pedagogiczna i cała społeczność szkolna na ręce dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Piotra Korytkowskiego składają podziękowanie za wsparcie szkoły, a tym samym za pomoc w przygotowaniu uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.