WILCZYN. Nie zgodzili się na podwyżkę cen za śmieci

KGI1213

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wilczyn stosunkiem głosów 12 do 2 radni nie zgodzili się na podwyżkę z 6 do 7 złotych ceny za śmieci segregowane. Konieczność wyższej stawki pojawiła się w związku z wynikiem przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kleczewie zaoferował świadczenie tej usługi za blisko 38 tys. zł miesięcznie, a Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun” w Roztoce za blisko 59 tys. zł. Problemu by nie było, gdyby śmieciową daninę płacili wszyscy mieszkańcy gminy. Ale deklaracje opiewają na ok. 1000 osób mniej niż zameldowanych. W związku z decyzją Rady Gminy, wójt Grzegorz Skowroński będzie musiał ogłosić nowy przetarg.

W dyskusji radni zwracali uwagę na konieczność większego dyscyplinowania mieszkańców. ,,Są takie osoby, które mają duży portfel, a nie chcą płacić za śmieci” – stwierdził jeden z nich. Ale z przedstawionej informacji wynika, że Urząd Gminy w Wilczynie wzywa do zapłaty za śmieci i prosi o wyjaśnienie różnicy między liczbą osób zameldowanych a liczbą osób wytwarzających śmieci. Uprawnienia samorządu lokalnego w tym zakresie są jednak ograniczone. Pojawiły się także głosy, że być może ZGK w Kleczewie mało oszczędnie świadczy usługę, a nawet pojawia się zagrożenie, że wyższe ceny za śmieci dla mieszkańców gminy Wilczyn mogą wiązać się z niższymi dla mieszkańców gminy Kleczew.

Obecny na sesji Jacek Kubiak, asystent społeczny posła Andrzeja Dery (Solidarna Polska), przyznał, że tak ożywionej dyskusji dawno nie słyszał: ,,Okazuje się, że rozwiązania przyjęta przez Sejm często są oderwane od rzeczywistości i zbyt komplikują życie w gminach”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA