POWIAT KONIŃSKI. Dzień Pracownika Socjalnego

IMG_8859

Ustawa o pomocy społecznej z 1990 roku wprowadziła zapis ustanawiający 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego. W innych europejskich krajach osoby zawodowo związane z branżą pomocową ten dzień świętują w drugi wtorek listopada każdego roku. Dzień Pracownika Socjalnego ma służyć promocji osób działających na polu pomocy społecznej, a także stanowi okazję do złożenia im podziękowań. Najlepsze życzenia pracownikom socjalnym złożyła również starosta koniński, 19 listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział kierownicy i pracownicy socjalni gminnych ośrodków pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowych Domów Samopomocy w Koninie, Ślesinie i Głebockiem, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, Ignacewie, Paprotni, Wilczynie i Nieborzynie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD, kuratorzy sądowi oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Starosta Małgorzata Waszak podziękowała pracownikom służb społecznych działających w powiecie za zaangażowanie i ofiarność w pracy. Wysłuchali oni także wykładu Mirosława Sobkowiaka, wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia MOPR i PCPR „Centrum”, poświęconego planowanym zmianom w dziedzinie pomocy społecznej, wystąpienia Elżbiety Sroczyńskiej, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, na temat środowiska zawodowego pracowników socjalnych oraz obejrzeli odcinek filmu „ Głęboka woda”, który stał się wstępem do dyskusji o zawodzie pracownika socjalnego i warunkach jego uprawiania w Polsce.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA