STARE MIASTO. Kaplice i krzyże przydrożne

27 listopada o godz. 10.00 Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto zaprasza do swojej siedziby na otwarcie wystawy, która jest podsumowaniem konkursów: fotograficznego, plastycznego i multimedialnego, zorganizowanych w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – kapliczki i krzyże przydrożne gminy Stare Miasto”. Został on dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski, w ramach programu ..Patriotyzm Jutra”.

Celem konkursów było utrwalenie w fotografiach i pracach plastycznych wpisanych w krajobraz gminy Stare Miasto kapliczek i krzyży przydrożnych, ochrona od zapomnienia piękna formy sakralnej w twórczości ludowej, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań historią regionu, architekturą sakralną, kształtowanie szacunku do tradycji lokalnych, religijnych, patriotycznych oraz opisanie i zachowanie dziedzictwa religijnego i kulturowego gminy Stare Miasto.

Podczas otwarcia wystawy przewidziany jest wykład etnografa Andrzeja Głaza z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wystawę można będzie oglądać do 12 grudnia.