GOLINA. Społeczna debata o bezpieczeństwie

21 listopada w auli Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie odbyła się debata społeczna pod hasłem „Decydujmy razem”. Wzięli w niej udział wicestarosta koniński Andrzej Nowak, burmistrz Goliny Tadeusz Piotr Nowicki, komendant miejski policji w Koninie mł. insp. Sławomir Jądrzak. Gospodarz spotkania – kierownik posterunku w Golinie asp. sztab. Wojciech Staśkiewicz – omówił temat bezpieczeństwa na terenie gminy Golina, podkreślając wysoką wykrywalność wykroczeń oraz przestępstw. Niewątpliwie wpływ na taki stan mają działania prewencyjne prowadzone przez miejscowych policjantów.

W drugiej część spotkania zaproszeni goście udzielali odpowiedzi na zapytania mieszkańców. Ważnym problemem podkreślanym przez uczestników spotkania są zachowania grup młodzieży. Jak podkreślono, organizacja czasu wolnego przez instytucje organizujące życie kulturalne i sportowe nie zawsze spotyka się z oczekiwanym zainteresowaniem młodzieży, nierzadko ważniejsze są relacje w rodzinie, a szczególnie umiejętność rozmowy rodziców z dziećmi. Zwracano również uwagę na poczucie bezpieczeństwa na osiedlach oraz poczucie bezpieczeństwa wśród osób starszych. Istotnym elementem zapobiegającym powstawaniu zagrożeń jest postawa obywatelska osób zamieszkujących daną wspólnotę. Jednym ze sposobów takich działań może być „monitoring” osób nie będących mieszkańcami danego osiedla, polegający na zapisywaniu obcych „podejrzanych” numerów rejestracyjnych samochodów.

Uczestnicy debaty wyrazili wolę organizowania kolejnych spotkań, których celem powinno być szeroko pojęte bezpieczeństwo w gminie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA