CYTATY. SOMPOLNO. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Nowakowski

,,Program przyjęliśmy zgodnie z tradycją zakorzenioną w narodzie” – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Ryszard Nowakowski na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w trakcie minidyskusji poświęconej różnicy między dużym środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i niewielkimi na realizację programu walki z narkomanią (pierwszy ma kosztować 139 tys. zł, drugi – tylko 3 tys. zł).