STARE MIASTO. Ocalić od zapomnienia kapliczki i krzyże przydrożne

5

27 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia – kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Stare Miasto”, dofinansowanego z Muzeum Historii Polski w ramach programu ,,Patriotyzm Jutra”. Głównym celem projektu było rozbudzenie wśród mieszkańców gminy zainteresowań historią regionalną, architekturą sakralną, pogłębienie wiedzy o kulturze i historii najbliższej okolicy, kształtowanie szacunku dla tradycji lokalnych, religijnych, patriotycznych oraz opisanie i zachowanie dziedzictwa religijnego i kulturowego gminy Stare Miasto. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki, kierownik działu etnograficznego z Muzeum Okręgowego w Koninie  Andrzej Głaz, fotograf z Centrum Kultury I Sztuki w Koninie Paweł Hejman, laureaci konkursów oraz ich nauczyciele i opiekunowie.

W ramach projektu w maju w szkołach na terenie gminy Stare Miasto wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III szkół gimnazjalnych zostały przeprowadzone warsztaty etnograficzne, fotograficzne i malarskie, a od czerwca do października konkursy fotograficzny, plastyczny i multimedialny. Konkursy plastyczny i multimedialny skierowane były do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III szkół gimnazjalnych natomiast konkurs fotograficzny adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy Stare Miasto.

W trakcie podsumowania projektu laureaci konkursu multimedialnego zaprezentowali swoje prezentacje, a następnie uroczyście wręczono nagrody laureatom konkursów. Prace uczestników konkursu oceniało jury w składzie Elżbieta Barszcz, Paweł Hejman, Agnieszka Adaszak, Iwona Janiak i Dorota Wiatrowska. Na konkursy wpłynęło: 58 prac plastycznych, 98 fotograficznych i 2 prace multimedialne. Łącznie wzięło w nich udział 88 osób.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami postanowiła przyznać nagrody:

W konkursie plastycznym

w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych nagrody równorzędne dla: Lucyny Manuszak, Jagody Kasperowicz, Aleksandry Salwerowicz , Wojciecha Tylaka.

W kategorii klas I – III szkół gimnazjalnych nagrody oraz wyróżnienia: I miejsce – Julia Bartczak, II – Maciej Gil, III – Monika Plucińska. Wyróżnienia: Jagoda Bielewska, Zuzanna Chęcińska, Hubert Kowalczyk, Wiktoria Maciaszek ,Milena Nowak, Mateusz Papierz, Aleksandra Rosicka.

W Konkursie fotograficznym komisja przyznała nagrody równorzędne:
w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych: Ewelina Jankowska;
w kategorii klas I – III szkół gimnazjalnych: Klaudia Szykowna, Marta Zając, Aneta Rzewska, Michał Ast, Konrad Jasiński;
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne i dorośli uczestnicy: Paweł Gościmiński, Mateusz Wiatrowski, Zbigniew Woźniak

W konkursie multimedialnym nagrody otrzymały: Marta Zając i Aneta Rzewska.

Nagrody laureatom konkursów wręczył wójt Ryszard Nawrocki, gratulując uczestnikom wspaniałych prac. Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom, opiekunom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Nagrodzone prace fotograficzne oraz plastyczne zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, którą można oglądać do 12 grudnia.

Fotografie i prace plastyczne wykonane przez uczestników konkursów stały się materiałem wyjściowym do wydania katalogu pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Stare Miasto”. Zaprezentowano w nim 58 kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu gminy Stare Miasto. Obiekty te to symbole wiary naszych przodków, a zarazem pamiątki wielu ważnych wydarzeń w dziejach poszczególnych rodzin i miejscowości. Żaden z nich nie powstał przypadkowo, każdy do czegoś nawołuje, przypomina o jakimś zdarzeniu. Krzyże stawiano na rozstajach dróg, by przypominały o Bogu i udzielały błogosławieństwa wędrowcom na dalszą podróż. Stawiane na początku i na końcu wsi wyznaczały granice miejscowości. Kapliczki powstawały jako wotum dziękczynne za uzdrowienie z ciężkiej choroby, szczęśliwy powrót z wojny do domu czy otrzymane od Boga szczególne łaski. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem, który dostępny jest w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto (wkrótce również wersja elektroniczna na stronie www.bibliotekast.pl). Mamy świadomość, że nie znalazły się w nim wszystkie kapliczki i krzyże z terenu gminy Stare Miasto. Zebrane informacje na temat niektórych kapliczek są bardzo skąpe, dlatego zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji. Jeśli chcecie Państwo mieć swój wkład w dokumentowanie wydarzeń z dziejów gminy – skontaktujcie się z Biblioteką Publiczną Gminy Stare Miasto. Zapraszamy do fotografowania i opisywania historii kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto, szczególnie tych nie uwzględnionych w katalogu. Będą one zamieszczane na stronie internetowej BPGSM.

Dorota Wiatrowska