TWÓJ RUCH. Akcja ważenia tornistrów

W październiku koniński klub Twojego Ruchu zajął się problemem przeciążonych plecaków dzieci w szkołach podstawowych. Z udziałem posła Jacka Kwiatkowskiego przeprowadzono akcję ważenia tornistrów szkolnych i dzieci w szkołach podstawowych numer 1, 3, 4, 6, 8, 12 i 15. O zamiarach informowano dyrekcję szkoły, a dzieci ważono za zgodą opiekunów. Do konińskich podstawówek uczęszcza 3 999 uczniów. W ramach akcji zważono 174 dzieci i 205 plecaków. Wyniki akcji są alarmujące – 80% plecaków dzieci było przeciążonych. Przyjęta norma określa maksymalną wagę ciężaru plecaka noszonego przez ucznia na 10% masy ciała. Średnie przeciążenie plecaka wynosiło 1,8 kg. 18,5% plecaków ważyło ponad 6 kg a rekordzista – 8,85 kg. W przedziale 5-6 kg było 20,5% plecaków, w przedziale 4-5 kg – 32,7 %. Tylko 28,3 % plecaków nie przekraczało 4 kg.