SOMPOLNO. Kupią nie tylko zjeżdżalnię

Dzięki zaakceptowanym przez Radę Miejską w Sompolnie zmianom w budżecie na 2013 rok możliwe będą potrzebne zakupy do placówek oświatowych. 28 tys. zł przeznaczono na zakup mebli do sal lekcyjnych klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Mąkolnie, a 20 tys. zł na wymianę 12 okien w starej części tej SP.

Po 15 tys. zł pójdzie na zakup wykaszarki i traktora-kosiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie (Szkoła Podstawowa) oraz dla Zespołu Szkolnego nr 3 w Mąkolnie (także Szkoła Podstawowa). Ponadto do SP Mąkolno trafi 10 sztuk komputerów do pracowni informatycznej (jest na to 29 tys. zł), kserokopiarka (5,5 tys. zł) i drukarka laserowa (4 tys. zł).

18 tys. zł przeznaczono na zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych w ,,zerówce” w Mąkolnie, 5,3 tys. zł na zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Przedszkolu w Lubstowie, 10 tys. zł – na remont dachu Gimnazjum w Mąkolnie, 23,5 tys. zł – na zakup sprzętu informatycznego do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Lubstowie, 25 tys. zł – na stworzenie pracowni komputerowej – zakup komputerów stacjonarnych wraz urządzeniami do odsłuchu dla 20 uczniów Gimnazjum w Mąkolnie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA