SOMPOLNO. Strażacy dla najuboższych

KGI1DSC00080

W roku 2013 gmina Sompolno we współpracy z Bankiem Żywności po raz kolejny przystąpiła do realizacji unijnego programu pomocy żywnościowej PEAD. W ramach tego programu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sompolnie otrzymał i przekazał potrzebującym 38 406,57 kg żywności. Na pracownikach socjalnych M-GOPS w Sompolnie spoczywa obowiązek weryfikacji osób i rodzin ubiegających się o pomoc w zakresie dożywiania. Przyjmują wnioski, sprawdzają posiadane dochody i określają sytuację rodzinną. Na podstawie ich weryfikacji tworzone są kartoteki potwierdzające odbiór żywności.

Wydawana żywność jest sprawiedliwie dzielona na osoby i rodziny dzięki limitom rocznym. Żywność wydawana jest dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 13. Koniński Bank Żywność podpisał umowę z OSP w Sompolnie na dostarczanie żywności dla podopiecznych z terenu gminy Sompolno. Jak podkreślił kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Tomasz Majewski, współpraca ze strażakami z Sompolna układa się wzorowo. To dzięki nim rozładunek żywności przebiega szybko i bezpiecznie. Angażują się również podczas wydawania żywności z magazynów M-GOPS w Sompolnie.

(zdjęcia udostępnił Roman Bednarek)