SOMPOLNO. Sport uczy pracowitości i punktualności

W 2013 r. Gmina Sompolno przeznaczyła na zajęcia sportowe kwotę ok. 220 000 zł. Na dotację z zakresu sportu wydatkowano 150 800 zł, w tym dla Gminnego Klubu Sportowego w Sompolnie łącznie 81 000 zł (na cztery sekcje: piłka nożna seniorów – 50 000 zł, piłka nożna juniorów starszych i juniorów młodszych – po 12 000 zł, piłka nożna żaków – 7 000 zł; dla Gminnego Towarzystwa Sportowego „Błękitni Mąkolno” łącznie 69 800 zł (na cztery sekcje: piłka siatkowa seniorów – 45 000 zł, piłka nożna juniorów (trampkarzy) – 13 000 zł, piłka siatkowa – 3 000 zł, piłka nożna orlik-żak – 8 800 zł).

Dotacje zostały wykorzystane w zależności od sekcji sportowej m.in. na: udział klubów w rozgrywkach ligowych, opłaty za sędziowanie zawodów, transport na zawody, zabezpieczenie medyczne podczas zawodów, zakup drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenia dla trenerów lub instruktorów, diety dla zawodników, usługi ubezpieczeniowe, zakup napojów czy utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych.

Największe emocje wśród mieszkańców gminy budzą sekcje seniorów w obu klubach. Klub GKS Sompolno i GTS Błękitni Mąkolno z sekcjami seniorów znajdują się w lidze okręgowej KOZPN.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie rozgrywek po ostatniej kolejce (na dzień 03.12.2013 r.)

Na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 31 400 zł, w tym dla: UKS Maraton z Sompolna – 6 000 zł, UKS Płomyk z Mąkolna – 9 000 zł, UKS Olimpijczyk z Lubstowa – 2 000 zł, UKS Lider z Sompolna – 2 000 zł, KS Mostki – 4 000 zł, KS Lazio RYN – 2 000 zł, GKS Sompolno – 2 000 zł, GTS Błękitni Mąkolno – 2 000 zł, UKS Płomyk z Mąkolna – 2 400 zł.

Dotacje z zakresu kultury fizycznej zostały wykorzystane m in.na: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sompolno, wyjazdy na zawody sportowe, drobny sprzęt sportowy, imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka.

Wszystkie przekazane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto na kortach tenisowych oraz na boisku „orlik” w Sompolnie codziennie w okresie od marca do końca listopada 2013 r. pod okiem wykwalifikowanych animatorów odbywały się zajęcia sportowe, sfinansowane przez Gminę Sompolno.

W okresie wakacyjnym (sierpień) oprócz zajęć na kortach tenisowych i „orliku” w Sompolnie prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one na boisku sportowym przy Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie lub na sali gimnastycznej ZS nr 3 w Mąkolnie. Zajęcia sfinansowane ze środków budżetu gminy były prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego.

Oprócz tego gmina finansowała w 2013 roku mnóstwo imprez sportowych. Były to m.in.: Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej, IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej, Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej, Gminny Dzień Sportu, V Sompoleński Bieg Dla Zdrowia – Polska Biega, II Otwarte Mistrzostwa Sompolna w Siatkówkę Plażową, Siatkarski Plenerowy Puchar Lata, IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Wszystkie zajęcia i imprezy sportowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zawodników i kibiców.

Cele zakładane przez Gminę Sompolno – propagowanie, rozwój sportu i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno, a także zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom oraz rozwijanie różnorodnych zainteresowań sportowych zostały zrealizowane. Sport odgrywa ważną rolę społeczno-edukacyjną, przyczynia się do integracji społeczeństwa, wpływa na kształtowanie dodatnich cech osobowości i charakteru, jakimi są: pracowitość, punktualność, koleżeńskość, uczy zasad gry fair play. Dlatego Gmina Sompolno tak dużą wagę przywiązuje do popularyzacji sportu.

(źródło: Urząd Miejski w Sompolnie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA