POWIAT KONIŃSKI, KONIN. Rozwój przez wspólne działanie

Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” to projekt realizowany przez Powiat Koniński, Miasto Konin i gminy powiatu konińskiego.
Aglomeracja jako zbiór powiązanych między sobą różnymi funkcjami miasta i okalających go gmin to dla naszego regionu nowe pojęcie i zarazem nowe działanie. Czy potrzebne? Konieczne, jeśli chcemy pozyskiwać wspólnie środki z nowego rozdania unijnych pieniędzy 2014-2020. Właśnie współpraca między samorządami ma być według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kluczem do pozyskiwania pieniędzy na rozwój. A tego jak wiemy nasz region bardzo potrzebuje, szczególnie kiedy myślimy o gospodarce.

Pierwszym działaniem projektowym, którego w praktyce doświadczyć mogą mieszkańcy Konina i okolicznych gmin są badania społeczne. Używając języka medycyny, nie może być bowiem dobrej diagnozy i wskazań na przyszłość, bez gruntownego badania obszaru, na którym żyjemy. Badania prowadzić będzie Konsorcjum – RESTAT Rafał Piszczek i BioStat Piszczek, Wolny Sp. Jawna z Rybnika. Kiedy więc do naszych drzwi trafi ankieter, potraktujmy go odpowiedzialnie i poświęćmy kilka chwil na udzielenie odpowiedzi. Dodatkowym badaniem prowadzonym przez śląską firmę będą wywiady grupowe i pogłębione z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz samorządowych. Opracowany raport końcowy z przeprowadzonych badań będzie podstawą do opracowania w ramach projektu trzech dokumentów, tj.: Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska, Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego oraz Studium Rozwoju Gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych.

Więcej informacji na temat projektu i poszczególnych działań można znaleźć na stronie www.powiat.konin.pl lub dowiedzieć się telefonicznie pod numerem +48/63 240 32 64.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA