KONIN. SLD. Spotkanie wigilijne z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych

Spotkanie wigilijne - SLD

19 grudnia, tak jak co roku w okresie ostatnich 11 lat, Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie dzięki ludziom Wielkiego Serca obdarowała paczkami świątecznymi dzieci z rodzin najuboższych ze Starówki. Nastąpiło to na spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej Nr 1. Uroczystość uświetnili artystycznie podopieczni i wolontariusze Fundacji „Otwarcie”, prezentując przedstawienie pod tytułem „Teatr niewidzialnych ludzi”, oraz Grupa Teatralna ,,Zosieńki” z SP Nr 1.

Inicjatorem i pomysłodawcą pierwszych spotkań był ówczesny poseł, a obecny prezydent Konina Józef Nowicki, który objął spotkania honorowym patronatem. Koordynatorem całego przedsięwzięcia, który przez te wszystkie lata dba o to, aby paczki były jak najbogatsze, jest Tadeusz Darul z SLD. To dzięki jego wysiłkowi i osób z nim współpracujących co roku na twarzach dzieci gości uśmiech. Wszystkich osób, dzięki którym spotkania można organizować, nie sposób jednak wymienić.

W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli także: przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Koninie Paweł Piechocki, dyrektor SP Nr 1 Maria Słowikowska, prezes NOT Zbigniew Bajcar, prezes Fundacji ,,Otwarcie” Dariusz Loch, dyrektor Przedszkola Nr 1 w Koninie Dorota Strzelczyńska, radny Rady Miasta Konina Kazimierz Lipiński.

(nadesłał: SLD w Koninie)