STARE MIASTO. Podsumowano projekt ,,Równe szanse”

KGI1325

64 osoby wzięły udział w projekcie systemowym ,,Równe szanse’’, który był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście w latach 2008 – 2013. Jego głównym celem był rozwój wszystkich beneficjentów w wymiarze zawodowym, społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym, co z kolei wiąże się z poprawą skuteczności funkcjonowania GOPS. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbyły się warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Dzięki nim wszystkie osoby nabyły niezbędne kompetencje i umiejętności do poruszania się na rynku pracy. Ponadto uczestnicy wszystkich edycji mieli możliwość skorzystania z wybranych kursów zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Ponadto ukończyli kursy komputerowe i pierwszej pomocy przedmedycznej PCK. W ostatniej edycji zorganizowany został kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W czasie odbywających się spotkań, szkoleń i kursów uczestnicy rozmawiali o swoich kłopotach i problemach, wymieniali między sobą doświadczenia i poglądy, co przełożyło się na wzmocnienie ich osobowości i zwiększenie chęci do podejmowania nowych wyzwań. Zdobyte umiejętności i doświadczenia są kluczowym fundamentem w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA