SOMPOLNO. Niższe stawki za śmieci

17 stycznia Rada Miejska na sesji nadzwyczajnej podjęła uchwałę o obniżeniu miesięcznej stawki za zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny z dotychczasowych 15 zł do 12 zł, a odpadów segregowanych z 8 zł do 6 zł. Głosowanie było imienne. Wszyscy radni poparli obniżenie stawek.