RYCHWAŁ (BIAŁA PANIEŃSKA). Szkolna Kasa Oszczędności, czyli skarbonka w internecie

Szkoła w Białej Panieńskiej

W maju 2012 r. Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej przystąpiła do nowego programu oszczędzania wprowadzonego przez PKO BP. Każdy uczeń ma swoje konto internetowe. Ta wirtualna skarbonka pozwala młodym ludziom na gromadzenie swoich oszczędności na wyznaczone cele.

Nowa forma SKO to prawdziwa rewolucja, która zachęciła całą społeczność uczniowską do oszczędzania od sześciolatka do trzynastolatka. Poza tym uczniowie poznają tajniki edukacji finansowej, uczą się zarządzać swoim budżetem oraz korzystać z konta bankowego.

Od stycznia 2012 r. prowadzony jest na platformie internetowej blog SKO, gdzie opisywane są działania związane z oszczędzaniem, małą ekonomią i przedsiębiorczością. Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej działa bardzo aktywnie. Przykładem tego są także nagrody, na przykład w Konkursie Kronik SKO czy na Blog Miesiąca.

Henryka Wiśniewska – opiekun SKO

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA