SOMPOLNO. Wiek sędziwy to czas inwentaryzacji

KGI1336

,,Wiek sędziwy to czas radosnych zbiorów, czas patrzenia wstecz, czas inwentaryzacji. Czas jest doskonałą okazją do spojrzenia na siebie nawzajem z miłością, do zauważenia drugiej osoby, do okazania jej troski, wyrozumiałości i dobroci” – mówił na spotkaniu noworocznym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie Bolesław Wolski, przewodniczący Zarządu Koła PZERiI. Życzenia zebranym przekazali m.in. burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski, ks. proboszcz Mirosław Lament, przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz. Tradycyjnie emeryci otrzymali tort od radnego Rady Miejskiej w Sompolnie Piotra Wełnickiego.

Za przygotowanie spotkania przewodniczący Zarządu Koła PZERiI Bolesław Wolski podziękował: Alfredzie Lewandowskiej, Sabinie Czerniak, Mirosławie Janickiej, Teresie Szeląg, Janinie Trawińskiej i Włodzimierzowi Lewandowskiemu.

Galerię zdjęć ze spotkania noworocznego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie można obejrzeć dzięki radnemu Rady Miejskiej w Sompolnie Piotrowi Wełnickiemu