GOLINA (KAWNICE). Najstarsza OSP w powiecie konińskim

KGI1OSP Kawnice

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach to najstarsza jednostka OSP w powiecie konińskim. Ukończyła 136 lat. Na walnym zebraniu organizacji podsumowano działalność w roku 2013. Do OSP należy 105 członków, w tym 80 czynnych, 13 honorowych i 12 wspierających. W roku ubiegłym kawnicka straż brała udział w dwóch akcjach ratowniczych. I odgrywała aktywną rolę w lokalnym życiu społecznym. Zarząd OSP, pod przewodnictwem prezesa Mariusza Majewskiego (na zdjęciu w środku) otrzymał jednogłośne absolutorium.