GOLINA. Wieczór Cygański

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie zaprosiło na Wieczór Cygański, który przybliżył kulturę polskich Romów. Przedstawienie obejrzało liczne grono mieszkańców gminy. Wykorzystano utwory literackie i muzyczne Bronisławy Wajs – Papuszy, Romana Kołakowskiego, Władysława Broniewskiego, Agnieszki Osieckiej i Stefana Rembowskiego. Poza tym gimnazistki zaprezentowały dynamiczne i radosne tańce cygańskie.