SOMPOLNO (RACIĘCICE). Sołtys wyśle 2 grosze za 1 grosz

Sołtys Racięcic Józef Markowski zmienił opłatę telefoniczną z abonamentu na kartę. Mocno się zdziwił, gdy pocztą dostał fakturę na …1 grosz. Bo oto operator, aby ściągnąć 1 grosz poniósł wydatki o kilkanaście tysięcy procent wyższe. I na takie same koszty naraził sołtysa z gminy Sompolno. Sołtys postanowił nagrodzić ten absurd. ,,Po prostu wsadzę w kopertę monetę 2-groszową i wyślę. Niech się cieszą, że dostaną 100 procent więcej” – powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej. Warto dodać, że z tego biznesu skapnie coś także Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów, które jest pośrednikiem w kupowaniu usług telekomunikacyjnych.