POWIAT KONIŃSKI, KLECZEW. Skarga na dyrektorkę i stek bzdur

KGI1024

6 nauczycielek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie wniosło do przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego skargę na działalność dyrektorki ZSP Marietty Putz. Zarzucono jej m.in. naruszanie praw pracowniczych oraz zachowanie naruszające dobra osobiste nauczycielek. Sprawę badała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. I nie dopatrzyła się podstaw do uznania skargi za zasadną. Członek Komisji Władysław Kocaj (Klub Radnych PSL) stwierdził na sesji, że przygotowana opinia (przewodniczy jej Elżbieta Raźna, jednocześnie przewodnicząca Klubu Radnych PO) to ,,stek bzdur”, zupełnie nie oddający tego, co rzeczywiście wynikało z posiedzenia tego gremium. I dodał, że w związku z tym ,,wypisuje się” ze wspomnianej komisji.

Sesja pokazała, że sprawa konfliktu w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych była znana Starostwu Powiatowemu w Koninie od dłuższego czasu. W związku z tym pojawia się kwestia tego, jakie działania podjął wicestarosta koniński Andrzej Nowak (to jemu podlega oświata), aby ten konflikt rozwiązać? Ile czasu temu poświęcił? Czy próbowano poprosić o wsparcia mediatora? Wystąpienie Nowaka na sesji było w gruncie rzeczy obroną dyrektorki ZSP Marietty Putz. Podparł się nawet ….dobrymi wynikami nauczania w tej placówce. Jakby zupełnie nie był świadomy tego, że sprawa dotyczy tego, czy w publicznej placówce oświatowej są naruszane standardy współżycia społecznego? Czy nie dochodzi do nadużywania władzy a nawet przemocy psychicznej? Czy naruszane są prawa pracownicze? Czy dyrektorka ZSP ma dostateczne kompetencje interpersonalne do kierowania zespołem ludzi? Czy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych są zatrudnione nauczycielki, którym nie chce się pracować i robią wszystko, aby pójść na urlop dla podratowania zdrowia? Konieczność stawiania tych pytań pokazuje, że w powiatowej oświacie niektóre elementy szwankują. I to także na poziomie Starostwa.

Po gorącej dyskusji nie przeszła uchwała uznająca skargę za bezzasadną. Radni uznali, że sytuację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie należy zbadać dokładniej.

************************************************

Galerię zdjęć z sesji Rady Powiatu Konińskiego mogą Państwo obejrzeć dzięki

Grażynie Pietrzykowskiej-Ćwiek

SOLIDARNA POLSKA

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA