WIERZBINEK. Dzięki funduszom UE szanse na nowe mikroprzedsiębiorstwa

KGI1157

Czy w gminie Wierzbinek powstaną nowe mikroprzedsiębiorstwa? Szansą na to są fundusze Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich. O możliwościach skorzystania z nich, o wymaganiach i procedurach można się było dowiedzieć na szkoleniu w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, zorganizowanym przez Stowarzyszenie ,,Wielkopolska Wschodnia”, z siedzibą w Kramsku (Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno i Wierzbinek).

Z funduszy UE dla obszarów wiejskich są także finansowane m.in. projekty służące poprawie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich lub umożliwiających rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływających na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Takie projekty mogą zgłaszać gminy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.