KONIN. Centrum Organizacji Pozarządowych

Dzisiaj w Koninie oficjalnie otwarto Centrum Organizacji Pozarządowych. Ma pomagać stowarzyszeniom i fundacjom z trzeciego sektora, wspierać ciekawe inicjatywy służące pożytkowi publicznemu i wolontariatowi, a tym samym pokazywać, że każdy może coś dobrego zrobić dla innych. Centrum powstało ze środków budżetowych miasta.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA