SOMPOLNO. Zebranie OSP z wyróżnieniami

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie podsumowano na nim pracę Zarządu i osiągnięcia jednostki w 2013 roku. Po przedłożonych sprawozdaniach i przedstawieniu planu działalności na kolejny rok, Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. W jego skład wchodzą: prezes – Bartosz Bartosik, naczelnik – Marek Wesołowski, zastępca naczelnika – Roman Wełnicki, skarbnik – Stanisław Śniegulski, sekretarz – Joanna Bartosik, gospodarz – Lech Kaszewski, członek Zarządu – Piotr Wełnicki. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Walenty Fordon, sekretarz – Józef Błaszczyk, członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Malcer.

Do OSP Sompolno należy 64 członków czynnych, 11 honorowych, 23 wspierających, w tym 19 kobiet, MDP- 4 osoby. W roku 2013 Jednostka Operacyjno-Techniczna uczestniczyła w 71 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżali druhowie: Marek Wesołowski, Kacper Bartosik, Roman Bednarek, Roman Wełnicki, Przemysław Jankowski.

Walne Zebranie nadało godność członka honorowego druhowi Stanisławowi Dunajowi. Pamiątkowe statuetki odebrali również członkowie honorowi: dh Tomasz Adamczyk oraz dh Bogdan Fryszkowski. Pamiątkowe dyplomy wręczono członkom JOT za największą liczbę wyjazdów oraz najbardziej aktywnemu członkowi MDP – druhowi Jakubowi Stolarskiemu.

W roku 2013 zrealizowano następujące zadania: generalny remont małej sali na parterze, dalszy etap termomodernizacji budynku remizy (środki finansowe: Starostwo Powiatowe w Koninie i Urząd Miejski w Sompolnie). Ponadto zakupiono sprzęt sfinansowany z następujących źródeł: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG)- 10 300 zł, Związek Wojewódzki OSP RP- 5 600 zł, środki własne OSP – 3 000 zł. Spłacono zobowiązanie za nowoczesną pompę TOHATSU w kwocie 21 846 zł (środki UM w Sompolnie).

Zarząd OSP złożył serdeczne podziękowania burmistrzowi Sompolna Andrzejowi Kossowskiemu za kolejny rok dobrze układającej się współpracy. Ponadto prezes w imieniu całej jednostki podziękował przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego Januszowi Stankiewiczowi oraz radnemu Rady Powiatu Waldemarowi Marciniakowi za pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze Starostwa Powiatowego.

Sekretarz OSP Joanna Bartosik