KONIN. Dla rodzin dotkniętych kryzysem

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 17 marca do 19 grudnia 2014 roku realizuje projekt „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Zadanie współfinansuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej.

W ramach projektu:
- psycholog prowadzi bezpłatne mediacje w siedzibie Towarzystwa;
- w 7 świetlicach socjoterapeutycznych zlokalizowanych w Koninie specjaliści prowadzącą trening zastępowania agresji ART z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach emocjonalnych;
- w 7 świetlicach socjoterapeutycznych specjaliści prowadzą warsztaty edukacyjne dla rodziców;
- w Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie, ul. PCK 13, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 15.00 do 18.00, prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne.

Serdecznie zapraszamy. Kontakt pod nr tel. 63 240 61 93