SŁUPCA. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w sądzie ustawę o sądach

W siedzibie Sądu Rejonowego w Koninie – Wydziały Zamiejscowe w Słupcy prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ustroju sądów. Dzięki niej na nowo zostanie utworzonych 41 z 79 sądów rejonowych, które zostały przekształcone w wyniku reformy ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Zaproponowana przez prezydenta RP nowelizacja pozostawia ministrowi sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i znoszenia sądów, ale jednocześnie wprowadza kryteria, którymi powinien się kierować przy podejmowaniu takich decyzji.

Jak czytamy na stronie internetowej Sejmu, ,,sąd rejonowy będzie obowiązkowo tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin zamieszkanych przez co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia kryterium liczby spraw (tj. co najmniej 5 tys. rocznie). Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw nie przekroczy 5 tys. w ciągu trzech kolejnych lat .”