KONIN. Marek Skoraszewski ponownie starszym Cechu Rzemiosł Różnych

KGI1Marek Skoraszewski

Dotychczasowy starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Marek Skoraszewski kolejną kadencję będzie pełnił tę funkcję. Zadecydowało tak Walne Zgromadzenie Członków CRR. Marek Skoraszewski był jedynym kandydatem. Cech skupia 250 rzemieślników. Największym sukcesem w zakończonej kadencji było powołanie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej – pierwszej tego typu w Wielkopolsce. Kształci się w niej blisko 90 uczennic i uczniów.

Uczennice z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA