PRIMA APRILIS. 1 kwietnia w mediach jest najwięcej prawdy

Teksty ,,Stowarzyszenie Miłośników Służby Bezpieczeństwa” i ,,Poseł Twojego Ruchu pisze do posła PiS”, opublikowane 1 kwietnia, były żartami primaaprilisowymi.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA