FUNDUSZE DLA ROLNIKÓW. Wnioski do 15 maja

Andżelika Chojnacka

Już od 15 marca w lokalnej siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można składać wnioski o przyznanie tzw. płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych, wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Można je składać drogą elektroniczną przez internet lub wysłać pocztową przesyłką rejestrowaną (listem poleconym), w terminie do 15 maja 2014 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają należne im płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać do 2 czerwca 2014 r. Korekty złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, podlegają pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro, warto więc skorzystać.

Andżelika CHOJNACKA – zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Koninie