KONIN – BRUKSELA. II Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia, tworzone przez przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiciele ponad 20 LGD z województwa wielkopolskiego, w tym 3 z powiatu konińskiego (Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ,,Dwa Mosty” i Stowarzyszenie ,,Wielkopolska Wschodnia”) na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba wzięli udział w II Wielkopolskim Forum Lokalnych Grup Działania, 7 kwietnia w siedzibie PE. Dyskutowano o perspektywach dla Lokalnych Grup Działania, w związku z nowym unijnym rozdaniem finansowym na lata 2014 – 2020. Poseł Andrzej Grzyb zaprosił do udziału w spotkaniu także dziennikarzy z Wielkopolski, w tym przedstawiciela Konińskiej Gazety Internetowej.


W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska wprowadza nowy instrument rozwoju obszarów wiejskich, tak zwany rozwój lokalny kierowany przez społeczności lokalne (to kontynuacja obecnego podejścia LEADER). Choć głównym źródłem finansowania pozostanie Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich, to jednak LGD będą mogły skorzystać także z innych funduszy, na przykład Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znaków zapytania jest nadal dużo. I znikną one dopiero w momencie podjęcia już ostatecznych decyzji. Ale zapału Lokalnym Grupom Działania nie brakuje. I obecnie bardzo istotne jest to, aby poradziły one sobie w okresie przejściowym. Jak podkreśliła Katarzyna Jórga, prezes Wielkopolskiej Sieci LGD, nie można zmarnować potencjału osób zaangażowanych w LGD.