WIERZBINEK. Marszałek Marek Woźniak stanął na bieżni

Po raz pierwszy w historii samorządu wojewódzkiego, która ma 15 lat, gminę Wierzbinek odwiedził marszałek województwa wielkopolskiego. Marek Woźniak zapoznał się z osiągnięciami gminy oraz zobaczył część inwestycji, które zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Zapytany przez Konińską Gazetę Internetową, czy subregion koniński w nowej perspektywie finansowej UE może liczyć na takie samo wsparcie, jak inne części województwa, stwierdził, że piłka jest po stronie beneficjentów, i to od ich pomysłów, innowacyjności i determinacji zależy ostateczny sukces. Poza tym Konin i związany z nim obszar funkcjonalny będzie korzystał z wsparcia w ramach obszarów strategicznej interwencji.

Podczas wizyty w gminie Wierzbinek marszałek Marek Woźniak stanął także na bieżni stadionu w Chlebowie. Czy dobiegnie stąd do Brukseli, okaże się 25 maja, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.