KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla rodzin dotkniętych kryzysem

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich od 17 marca do 19 grudnia 2014 roku realizuje projekt ,,Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem”. Z bezpłatnej pomocy można skorzystać w Koninie, w siedzibie Towarzystwa (ul. PCK 13), oraz w 7 świetlicach prowadzonych przez TIO w Koninie. Proponowane są następujące formy pomocy:
- indywidualne wsparcie psychologa/mediatora,
- warsztaty edukacyjne dla rodziców,
- zajęcia z dziećmi w ramach treningu zastępowania agresji.
Zadanie współfinansuje Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej.