STARE MIASTO. Wójt o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 ma służyć także rozwojowi subregionu konińskiego. Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 447,9 mln euro. Na każdego mieszkańca województwa wypada więc blisko 3 tysiące złotych. Ile z tego ostatecznie trafi do mieszkańców subregionu konińskiego, zależy od wiedzy i mobilizacji. Jako jedyny z samorządowców spoza Konina o tym problemie na konferencjach prasowych informuje dziennikarzy wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki.

W informacji przygotowanej przez Urząd Gminy w Starym Mieście ,,Sytuacja samorządów w kontekście WRPO 2014 – 2020” czytamy, że w wyniku konsultacji społecznych do WRPO 2014+ wprowadzono dodatkowy, regionalny obszar strategicznej interwencji – ,,Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne”. Miejski obszar funkcjonalny Konina tworzą: miasto Konin oraz gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów,Rzgów, Stare Miasto, Ślesin (151,8 tys. mieszkańców). W związku z tym ustanowione zostaną tak zwane koperty finansowe. Pula pieniędzy do wykorzystania będzie równa ustalonej kwocie pomnożonej przez liczbę mieszkańców mieszkających na danym obszarze. Szacunkowa kwota przyznana OSI konińskiemu wynosi 29,6 mln euro.