POZNAŃSKI CZERWIEC ’56. Uczestnicy Powstania mogą uzyskać pomoc finansową

Jeszcze tylko do środy (30 kwietnia) uczestnicy Powstania Poznański Czerwiec ’56 mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Osoby znajdujące się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mogą pobrać wnioski w Punkcie Obsługi Klienta w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w delegaturach WUW oraz wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej urzędu. Wypełnione i podpisane wnioski można składać osobiście lub przesłać z dopiskiem „Czerwiec ‘56” na adres urzędu.

Wnioski opiniowane będą przez powołaną przez wojewodę wielkopolskiego komisję, w skład której wchodzą przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podobnie jak w latach ubiegłych na pomoc finansową przeznaczono łącznie 500 tys. zł. O pomoc finansową ubiegać mogą się czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 oraz współmałżonkowie tych nieżyjących uczestników, którzy w wyniku wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu doznali uszczerbku na zdrowiu, byli represjonowani przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, zostali zwolnieni z pracy lub mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA