STARE MIASTO (ŻYCHLIN). Święto Kwitnącej Jabłoni i Czerwone Gitary

Czerwone Gitary

Setki mieszkańców regionu konińskiego oraz gości wzięło udział w Święcie Kwitnącej Jabłoni w Żychlinie, 3 maja. Impreza odbyła się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Wszyscy obecni mogli spróbować jabłek z rejonu konińskiego, potraw z różnych krajów Unii Europejskiej. I wysłuchać koncertu Czerwonych Gitar.

Spotkanie w Żychlinie było też związane z 10-leciem wejścia Polski do UE. Dlatego nie mogło zabraknąć europejskiej parady szkół. Poza tym w programie było m.in. powitanie rajdu rowerowego pod hasłem ,,Jazda do książek”, występy gminnych zespołów muzycznych i tanecznych, pokaz ratownictwa, konkursy, zbiórka książek dla dzieci, które trafią do polskiej szkoły w miejscowości Biała Waka na Litwie.

Na Święcie Kwitnącej Jabłoni wręczono też odznaki honorowe. Minister rolnictwa i rozwoju wsi, na wniosek wójta gminy Stare Miasto, za zasługi na rzecz krzewienia kultury ludowej i dziedzictwa narodowego nadał przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich gminy Stare Miasto – Małgorzacie Giezek z Rumina, Renacie Jacek ze Starego Miasta, Elżbiecie Kaczmarek z Główiewa, Irenie Pawlak z Żychlina, Lenie Piaskowskiej ze Starego Miasta, Emilii Strużyńskiej z Janowic, Barbarze Szmyt z Kars – odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymał ją również Zbigniew Gorgolewski z Modły Królewskiej, za zasługi na rzecz rolnictwa.

Zarząd Powiatu Konińskiego, na wniosek wójta gminy Stare Miasto, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju powiatu konińskiego wyróżnił tytułami honorowymi „Zasłużony dla powiatu konińskiego”: Andrzeja Pomockę, Leonarda Sarnocińskiego, Janusza Sarnowskiego.