KONIN. MZGOK. Politechnika Trzeciego Wieku na budowie spalarni

MZGOK

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z. o.o. w Koninie zaprosił 9 maja na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Była to okazja do poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat działań służących ochronie środowiska, w tym znaczenia segregacji odpadów, oraz roli funduszy europejskich w realizacji inwestycji proekologicznych. Organizatorzy zadbali także o możliwość zobaczenia, na jakim etapie jest budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Z zaproszenia skorzystała m.in. młodzież z konińskich placówek oświatowych, seniorzy z Politechniki Trzeciego Wieku w Koninie oraz mieszkańcy z gmin powiatu konińskiego, m.in. Starego Miasta i Rychwała. Przy tym dla młodzieży dodatkowo przygotowano konkursy, aktywne zajęcia i inne atrakcje.

Każdy wiek jest dobry, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Na zdjęciu słuchacze Politechniki Trzeciego Wieku w Koninie