RYCHWAŁ. Czy burmistrz Stefan Dziamara był aktywnym członkiem Służby Bezpieczeństwa?

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale odbędzie się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Rychwał. Proponujemy kilka pytań.

  1. Czy burmistrz Rychwała Stefan Dziamara był aktywnym członkiem Służby Bezpieczeństwa?
  2. Czym zajmowała się Służba Bezpieczeństwa w gminie Rychwał i w regionie konińskim?
  3. Czy członek Służby Bezpieczeństwa mógł być przyzwoitym człowiekiem?
  4. Czy przemoc Służby Bezpieczeństwa wobec osób o aspiracjach wolnościowych można pogodzić z wartościami socjaldemokratycznymi?
  5. Czy przynależność do Służby Bezpieczeństwa można uznać za brak kręgosłupa moralnego?
  6. Czy osoba, która należała do Służby Bezpieczeństwa jest w stanie uwolnić się od starych nawyków?
  7. Czy burmistrz Rychwała Stefan Dziamara to wzór czy antywzór dla młodych mieszkańców gminy Rychwał?

Zalecana lektura: Tutaj