SOMPOLNO (SYCEWO). 55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

KGI1688

Jubileusz 55-lecia obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie. Z tej okazji przewodnicząca Danuta Kołakowska odebrała od starosty konińskiego Małgorzaty Waszak oraz przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego Janusza Stankiewicza przyznany KGW Sycewo tytuł honorowy ,,Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Gratulacje i życzenia przekazało także liczne grono gości, w tym burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski. Uroczystość przez kilka godzin przebiegała bez energii elektrycznej, tak więc zebrani mogli się trochę poczuć poczuć, jak …55 lat temu. I okazało się, że spotkanie w takich warunkach może być bardzo miłe.

KGW w Sycewie, pod przewodnictwem Danuty Kołakowskiej, jest jednym z najaktywniejszych w powiecie konińskim. Znane są jego wyroby rękodzielnicze i kulinarne. KGW kultywuje polskie tradycje i lokalne zwyczaje. Występuje na wielu uroczystościach, pokazując od dobrej strony Sycewo i gminę Sompolno.

W grupie wyróżnionych powiat koniński znaleźli się: Danuta Kołakowska, Mirosława Stasińska, Teresa Ruszczyńska, Barbara Cegielska, Jadwiga Gauden. Uroczystość prowadził Andrzej Prętnicki, radny Rady Miejskiej w Sompolnie. Jubileuszowy tort przekazał radny Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki. Sponsorami uroczystości byli: przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz wraz ze starostą konińskim Małgorzatą Waszak, Urząd Miejski w Sompolnie, burmistrz miasta Sompolno Andrzej Kossowski, radni Rady Miejskiej w Sompolnie: Piotr Wełnicki, Małgorzata Malicka, Roman Bednarek oraz przedsiębiorcy z gminy Sompolno: Anna Michalska i Andrzej Stasiak.

Poniżej prezentujemy historię KGW w Sycewie, autorstwa przewodniczącej Danuty Kołakowskiej.

Raport z działalności KGW w Sycewie

Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewie powstało w 1959 roku, jako odpowiednik na założone w 1955 roku Kółko Rolnicze (założone przez Bronisława Janiaka i Tadeusza Michalskiego). Założycielką i zarazem pierwszą przewodniczącą KGW była Irena Musiał. W tym czasie KGW liczyło 80 członkiń, a więc było liczne, ponieważ w tamtych latach tylko kobiety zrzeszone mogły liczyć na wprowadzenie postępu i poprawy życia na wsi. Wyrażało się to tym, iż KGW mogło zakupywać sprzęt, np.: pralkę Franię, szatkownicę do kapusty, magiel do prasowania itp. Organizowało kursy gotowania, pieczenia, szycia, haftu, rozprowadzały pisklęta i pasze. Był to okres powojenny, więc trzeba pamiętać, że kobiety na wsi tylko z KGW mogły rozwijać swoje umiejętności i udoskonalić pracę w swoich gospodarstwach domowych poprzez wypożyczenie sprzętu. Od początku istnienia mają swój wkład na rzecz wsi. Przy ich udziale w roku 1959 wybudowano Dom Ludowy, o który dbały i dbają do dziś. Mają tam dobrze wyposażone zaplecze kuchenne z wypożyczalnią naczyń, zestawy stołowe i ładną salę taneczną na 120 osób z pięknie komponującym się kominkiem. Wynajmują je na różne uroczystości, a zarobione pieniądze lokują w nowy sprzęt i inne potrzeby Domu Ludowego.

Przy udziale KGW w Sycewie w roku szkolnym 1960/1961 powstało Przedszkole, które działało w sezonie letnim (przez dwa sezony). Natomiast w roku 1961 Przedszkole przekształcono na całoroczne, aż do 1970. Korzystając z okazji, powstała też Szkoła Podstawowa, która działała ok. 4 lata.

Życie kulturalne przy KGW przejawiało się poprzez organizowanie zabaw tanecznych, konkursy, loterie fantowe, kolędowanie dzieci i młodzieży podczas Świąt Bożego Narodzenia, zapusty, występy artystyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych, kino objazdowe, Klub ,,Ruch” (potem Klub Książki i Prasy ,,Ruch”, zamawianie i zaopatrzenie w pisklęta drobiu i pasze, kursy gotowania i pieczenia, kursy kroju i szycia, kursy bukieciarstwa, kursy – „Zagroda Wiejska”, organizowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi, kulinaria, plecenie wieńców dożynkowych, wystawy rękodzieła regionalnego, wystawy nalewek itp.

Od 22 lat przewodniczącą jest Danuta Kołakowska, a czynnie działających członkiń jest 20. Przez wszystkie lata istnienia KGW wprowadzało nowości przez organizowanie kursów żywieniowych, przyjęć, różnego rodzaju pokazów, szkoleń, konkursów i wycieczek. Poza tym Koło organizuje święta: z okazji Dnia Babci, Matki, Kobiet, a także bale karnawałowe i Święta Kwitnącej Jabłoni. Współpracuje z ODR. 14 czerwca 2004 roku zorganizowano uroczystość jubileuszu 45-lecia KGW, a w maju 2009 r. jubileuszu 50-lecia, na który zostali zaproszeni goście: byłe przewodniczące, wszystkie żyjące członkinie od założenia KGW, przedstawiciele ODR-u, sołtys wsi oraz władze lokalne i powiatowe. Gratulacji i wspomnień nie było końca. Uroczystości przebiegły w życzliwej atmosferze, tak jak cała działalność KGW.

Danuta Kołakowska

Zarząd KGW Sycewo (na dzień 25 maja 2014 roku)
przewodnicząca – Danuta Kołakowska
zastępca przewodniczącej – Jadwiga Gauden
sekretarz – Teresa Ruszczyńska
skarbnik – Stasiak Teresa

Poczet przewodniczących KGW Sycewo

  1. Irena Musiał – założycielka i pierwsza przewodnicząca
  2. Maria Muszyńska (z męża Grudzińska)
  3. Genowefa Staszczak (z męża Wiśniewska)
  4. Zofia Michalska
  5. Zofia Woźnicka
  6. Melania Janiak
  7. Ryszarda Nykiel
  8. Danuta Kołakowska (od 4 marca 1991 roku)

Galerię zdjęć można obejrzeć dzięki burmistrzowi Sompolna Andrzejowi Kossowskiemu i radnemu Rady Miejskiej w Sompolnie Piotrowi Wełnickiemu: