WIERZBINEK. 7 czerwca konferencja historyczna

Wierzbinek

7 czerwca w zabytkowym pałacyku (była siedziba Urzędu Gminy) w Wierzbinku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce historii pogranicza kujawsko–wielkopolskiego. Patronat nad nią objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie to poprzedza Targi Wierzby i Wikliny SALIX,, które odbędą się 8 czerwca. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia pod nr telefonu 63 26 11 380.

Program konferencji

10.00 Otwarcie i powitanie Gości przez wójta – mgra Pawła Szczepankiewicza
10.10 Słowo wstępne prowadzącego konferencję prof. zw. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego – UMK Toruń

Referaty

10.20 Życie i dorobek naukowy prof. Andrzeja Mietza.
prof. nzw. dr hab. Zdzisław Biegański – Zakład Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej UKW Bydgoszcz

10. 35 Kultura  filmowa na Kujawach w latach 70. XX wieku.
dr Joanna Szczutkowska – Zakład Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej UKW Bydgoszcz

10.50 Theodor Bierschenk – historyk niemiecki, syn pastora z Sompolna.
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Zakład Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku UKW Bydgoszcz

11.05 Cyrulicy w małych miastach wielkopolskich i kujawskich w XVII w.
dr Anetta Głowacka-Penczyńska – Katedra Historii Kultury UKW Bydgoszcz

11.20 Kościelne szkolnictwo zachodnich Kujaw w dobie potrydenckiej.
mgr Wojciech Wilkowski – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW Bydgoszcz

11.35 - 11.50 Przerwa

11.50 Rekwizycje dzwonów kościelnych w 1831 r. i późniejsze odszkodowania w dokumentach pogranicza kujawsko-wielkopolskiego diecezji kujawsko-kaliskiej
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zyglewski – Zakład Historii Średniowiecznej UKW Bydgoszcz

12.05 Dobra królewskie w powiecie konińskim w drugiej połowie XVIII wieku.
prof. nzw. dr Zbigniew Górski – Wyższa Szkoła Demokracji Grudziądz

12.20 O pejzażu sakralno-religijnym pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
prof. nzw. dr Adam Wróbel – Studium Języka Polskiego i Kultury WSHE Włocławek

12.35 Działalność Edmunda Calliera na obszarze Kujaw Nadgoplańskich (maj – czerwiec 1863).
Marian Kominkiewicz – Gimnazjum Morzyczyn

12.50 Z dziejów Boguszyc w XIX wieku.
dr Tomasz Dziki – Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku

13.05 Dyskusja i zakończenie