WILCZYN. VII Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym