KONIN. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca ma 35 lat

Festiwal 1

Koniński Dom Kultury jest organizatorem już 35. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To jedyna tego typu impreza w Polsce, jedna z największych w Europie, adresowana do dzieci i młodzieży do lat 16. Co roku w eliminacjach festiwalowych udział bierze ponad 4000 uczestników, w finałach – około 2200 (w bieżącym roku 2340). Ich opiekunami i instruktorami są, w bardzo wielu przypadkach, uczestnicy festiwalu sprzed lat. W efekcie uznać można, że najcenniejszym osiągnieciem festiwalu jest przejmowanie przez jego uczestników, dawnych i obecnych, roli projektodawców, którzy poprzez szukanie repertuaru muzycznego (wokaliści) i choreograficznego (tancerze) są kreatorami największego wydarzenia muzycznego i tanecznego w kraju, skierowanego do dzieci i młodzieży do lat 16. Wykazując się twórczym myśleniem, budują swój niepowtarzalny potencjał intelektualny i kompetencyjny. Zmuszają w ten sposób organizatorów Festiwalu do stosowania takich form organizacyjnych, by zaspokajać potrzeby ujawniane przez uczestników a także stymulować nowe, potrzebne dla budowania kompetencji społecznych młodych ludzi.

Organizowanie festiwalu jest formą kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, prawie całkowicie zaniechanego przez placówki oświatowe.

Naturalna formą wypowiedzi dzieci i młodzieży jest taniec i piosenka. W przypadku Festiwalu forma ta oparta jest o najlepsze teksty i kompozycje piosenkarskie. Organizatorzy dla potrzeb uczestników zorganizowali już dwa konkursy kompozytorskie (kolejne w przygotowaniu wespół z ZAKR i ZAiKS), dostarczając repertuaru na najwyższym poziomie artystycznym. W 2013 roku w konkursie kompozytorskim uczestniczyło 63 twórców, w roku bieżącym było ich 107.

W przeszłości z wokalistami festiwalowymi pracowali m.in. Ewa Bem, Ewa Uryga, Marek Bałata, Lora Szafran, Danuta Błażejczyk, Stanisław Fiałkowski, Zbigniew Górny, Jacek Cygan, Olga Bończyk, Urszula Dudziak i Janusz Tylman. Wielu z nich, szczególnie wokaliści, towarzyszyli młodym artystom jako… chórki. W przypadku tancerzy rolę trenerów i choreografów przejmowali najlepsi fachowcy z kraju i zagranicy, począwszy od Zbigniewa Zasady i Piotra Galińskiego, po Ivetę Baloghovą (Słowacja), Annę Bilibinę (Rosja) i Edilio Pagano (Włochy). Na scenie, przy organizacji festiwalowej gali, z młodymi artystami pracowali artyści tej miary, co Krzysztof Jaślar, Wiesław Kaszubkiewicz, Zbigniew Górny, Stanisław Fiałkowski, Jacek Cygan, Jerzy Kryszak, Robert Janowski, Wojciech Malajkat, Robert Rozmus, Piotr Hajduk, Mateusz Polit oraz Marek Grabowski (scenograf od pierwszej edycji festiwalu).

Udział uznanych artystów sprzyja kształtowaniu u młodych wykonawców nawyków świadomej i krytycznej percepcji sztuki. Efektem tego jest, co można w Koninie obserwować, „dorastanie” zespołów tanecznych i wokalistów do Aplauzów (nagród festiwalowych). Dla wielu festiwal stał się ważnym etapem na drodze późniejszego sukcesu artystycznego. Na konińskim festiwalu kariery zaczęli artyści tej miary, co m.in. Krzysztof Antkowiak, Marysia Sadowska, Patrycja Markowska, Alicja Bachleda-Curuś czy Marina Łuczenko. W wymiarze masowym ważne jest, że festiwal (i ruch okołofestiwalowy) stał się dla w sumie ponad 100 tysięcy jego młodych uczestników formą aktywizowania artystycznego, zwłaszcza wobec prawie całkowitych zaniechań w tym dziele szkół. Wiadomo, że muzyka i taniec poprawiają koncentrację, powodują wzrost kreatywności, ułatwiają naukę, poprawiają koordynację ruchową wreszcie uczą dyscypliny. Kształtują człowieka a w konsekwencji społeczeństwo. Dodając do tego konfrontację z rówieśnikami z innych krajów festiwal daje dzieciom i młodzieży szczególną szansę mądrego doświadczanie świata.

Na uwagę szczególną zasługuje udział orkiestry festiwalowej – Konin Band Orchestra, towarzyszącej małym wokalistom podczas finałów i koncertu galowego. Komisja artystyczna 34. Festiwalu po jego zakończeniu napisała: „Prestiżu (Festiwalowi) dodaje również Konin Band Orchestra, akompaniująca solistom. Jury pragnie podkreślić wysoki poziom aranżacji i wykonania utworów przez Orkiestrę”. Komisja podkreślała też jej nieprzeciętny wpływ na kształtowanie „wrażliwości i muzykalności (…) kolejnych pokoleń młodych Polaków”. Twórcą i dyrygentem zespołu jest Ryszard J. Piotrowski, udanie kontynuując od 2008 roku pracę, którą w przeszłości na konińskim festiwalu wykonywały (z przerwami) Górny Orchestra i Big Warsaw Band. Dodajmy, że koniński festiwal jest jedynym w kraju, podczas którego młodzi wykonawcy śpiewają z „żywym” akompaniamentem orkiestry, przygotowującej dla nich co roku około 70 aranżacji (w tym roku 90).

Około 1/4 uczestników festiwalu stanowią dzieci i młodzież z zagranicy, m.in. z Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Estonii, Bułgarii, Węgier, Norwegii, Szwecji, Włoch, Słowacji, także z USA a w przeszłości również z Japonii. Ich udział poza tym, że przydaje festiwalowi korytu i wprowadza dodatkowy element rywalizacji na bardzo wysokim poziomie (szczególnie tanecznym), znakomicie wpływa na rozwój intelektualny uczestników, uczy porozumiewania się, współdziałania. Szczególnie ważna jest wymiana kulturowa. W konsekwencji buduje to kompetencje społeczne wśród krajowych uczestników festiwalu, co wydaje się być szczególnie cenne wobec obserwowanego braku umiejętności wchodzenia przez młodzież w relacje międzyludzkie.

W jubileuszowym 35. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie swój udział zapowiedzieli uczestnicy i przedstawiciele państw europejskich: z Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Malty, Włoch, Irlandii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Gruzji, Azerbejdżanu, Izraela i Kolumbii.

Po raz pierwszy w 2013 roku kilkoro laureatów konińskiego festiwalu otrzymało specjalne nagrody od dyrektorów festiwali zagranicznych, którzy jednocześnie zasiadali w komisjach artystycznych 34. Festiwalu. To szczególne uznanie dla umiejętności uczestników a także docenienie roli organizatorów festiwalu. Były to zaproszenia do udziału w Międzynarodowym Festiwalu „My XXI wiek” w Słonecznym, Międzynarodowym Festiwalu „Orfeusz” w Lido Di Jesolo w Wenecji, we Włoszech, Międzynarodowym Festiwalu „Gwiazdy w Pradze” (Czechy), w Międzynarodowym Festiwalu w Hiszpanii oraz Międzynarodowym Konkursie – Festiwalu Różnej Twórczości „Nothern Light” w Turku (Finlandia). Laureatką tego ostatniego została w bieżącym roku Julia Kołodziejczyk, 15-letnia wokalistka z Konińskiego Domu Kultury

Festiwalowi od wielu lat patronuje TVP (pierwszy raz w 1987 roku), która w swoich programach emituje reportaże zrealizowane podczas festiwalu. Patronaty medialne sprawują też Polska Agencja Prasowa i od tego roku Polskie Radio Program 1. Od zawsze organizatorzy współpracują z redakcjami lokalnych ośrodków telewizyjnych, radiowych, prasowych, także z portalami internetowymi. Eliminacje i finały taneczne i wokalne są transmitowane „na żywo” na stronach internetowych organizatora: www.kdk.konin.pl oraz www.festiwaldzieciecy.pl

Dodajmy, że patronami festiwalu są także minister kultury i dziedzictwa narodowego, UNICEF, wojewoda wielkopolski i samorząd województwa wielkopolskiego (współfinansujący 35. Festiwal), prezydent Konina. Organizatorom w organizacji festiwalu pomaga w różnych formach wielu dobrodziejów.

Więcej informacji o Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie na stronie www.festiwaldzieciecy.pl

oprac. Andrzej Dusza