STARE MIASTO. Wakacyjna oferta dla dzieci i młodzieży

KGI1117

Samorząd gminy Stare Miasto przygotował bogatą ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży. Na konferencji prasowej przedstawiła ją Jadwiga Janiak, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście. W ofercie są m.in. kolonie, obóz profilaktyczny, obóz harcerski, wycieczki, wyjazd na Litwę. Jadwiga Janiak podziękowała sponsorom, którzy pomogli przygotować Akcję ,,Lato”.  

Oto oferta (może ona jeszcze zostać poszerzona):

1. IX PRZYSTANEK PaT – Profilaktyka a Ty – Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. 5 lipca w godz. 9.30 -17.00 w Koninie na Placu Wolności w ramach Ogólnopolskiego Przystanku PaT odbędzie się finałowa impreza połączona z przemarszem ulicami miasta. Program ma na celu inicjowanie wspólnych działań skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Program promuje wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. W programie weźmie udział 30 gimnazjalistów z terenu gminy Stare Miasto.

2. Wyjazd do Rogoźna
27 dzieci z terenu gminy Stare Miasto w dniach od 7 lipca do 12 lipca  weźmie udział w obozie profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie. Zapisy prowadzi GOPS w Starym Mieście.

3. Kolonie w Łazach
15 dzieci uczestniczyć będzie w 10-dniowych koloniach w Łazach nad Bałtykiem. Zapisy prowadzi GOPS w Starym Mieście.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście,  organizują wycieczki dla dzieci:
02.07.2014 r. – Warszawa – w programie: Zamek Królewski, zwiedzanie z przewodnikiem Starówki i okolic oraz Muzeum Powstania Warszawskiego . Uczestnicy wycieczki muszą mieć ukończone 12 lat;
04.07.2014 r. – Żnin -Wenecja-Biskupin – Przejazd kolejką ze Żnina do Wenecji, zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji oraz Muzeum Archeologicznego w Biskupinie  – klasy 2 – 3;
07.07.2014 r. – Wrocław – Panorama Racławicka, zwiedzanie z przewodnikiem Ostrowa Tumskiego i wrocławskiego rynku, ZOO – klasy 4 – 5.

5. Obóz przetrwania
W lipcu dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach OSP organizowany jest obóz przetrwania. Organizatorem jest OSP w Starym Mieście przy współudziale GKRPA.

6. Wyjazd na Litwę
W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia – 21 dzieci z Liśca Wielkiego będzie brało udział w wymianie międzynarodowej.

7. W okresie wakacji kontynuowany będzie program nauki pływania na basenie „Rondo” w Koninie.

8. Obóz harcerski
W dniach 3-17 lipca organizowany jest obóz harcerski w Pobierowie.

9. W sierpniu Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  organizuje zajęcia artystyczne dla dzieci pod nazwą „Wakacje z pomysłem”.

10. Planowane są warsztaty językowo-dydaktyczne, warsztaty Radia Zet, zajęcia na Orliku w Starym Mieście oraz jednodniowe wyjazdy do Mikorzyna.