STARE MIASTO. Samorządowy Menedżer Regionu

Filary Polskiej Gospodarki to coroczny ranking przeprowadzany przez dziennik „Puls Biznesu” w celu wyróżnienia przedsiębiorstw mających największy wpływ na rozwój regionu. Wyróżnione firmy charakteryzują się stabilnością ekonomiczną oraz dużym wpływem na zatrudnienie w regionie. Ranking ma formę plebiscytu. To samorządowcy wskazują te firmy, które ich zdaniem powinny nosić miano Filarów Polskiej Gospodarki. Podczas rankingu odbywa się również plebiscyt pod nazwą „Samorządowy Menedżer Regionu”, w którym samorządowcy w obrębie województwa wskazują gminy i ich włodarzy, którzy pozytywnie się wyróżniają. Po po raz kolejny tytuł Samorządowego Menedżera Regionu przypadł wójtowi gminy Stare Miasto Ryszardowi Nawrockiemu.

Gmina Stare Miasto została oceniona przez innych samorządowców w regionie pod względem kilku istotnych kryteriów. Ocenie poddano dobre zarządzanie gminnymi finansami oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pod uwagę wzięto inwestycje związane z ochroną środowiska oraz wdrożenie „ustawy śmieciowej”. Jednym z kryteriów była również działalność na rzecz tworzenia aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Wyróżnienie jest o tyle ważne, że to wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie w danym województwie decydują o tym, kto uzyska największą punktację i uznany zostanie za lidera. Uroczysta gala finałowa połączona z wręczeniem wyróżnień odbyła się 23 maja w Warszawie. Gmina Stare Miasto otrzymała II miejsce w województwie wielkopolskim, zaraz za Tarnowem Podgórnym.