ŚLESIN. Konińska Gazeta Internetowa pyta – Mariusz Zaborowski nie odpowiada. Czego się boi burmistrz Ślesina?

21 maja skierowaliśmy do burmistrza miasta i gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego kilka pytań. Nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. A zamiast nich kuriozalne wezwanie. Panie Burmistrzu Mariuszu Zaborowski, dlaczego nie chce Pan odpowiedzieć na proste pytania, a zamiast tego szuka utrudniających formalnych paragrafów. Niech Pan zapyta swoich prawników, czy istnieją prawne przeszkody do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Pragniemy też przypomnieć, że wcześniej takie przeszkody nie istniały. Czy to oznacza, że Pan łamał prawo, nie domagając się ,,wskazania szczególnie ważnego interesu społecznego” i ,,kwalifikowanego podpisu elektronicznego”? Czy dziennikarza, który zada Panu pytanie telefonicznie, też będzie Pan sprawdzał i weryfikował? A jeżeli tak, to w jaki sposób?

Jednocześnie zapewniamy Czytelników Konińskiej Gazety Internetowej, że zrobimy wszystko, co możliwe na gruncie polskiego prawa, aby opinia publiczna otrzymała odpowiedzi na pytania skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Konińska Gazeta Internetowa jest bowiem cierpliwa, dociekliwa i konsekwentna.

Poniżej treść zapytania prasowego z 21 maja.

Pan Mariusz Zaborowski
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

W związku z tym, że do tej pory nie udzielił Pan odpowiedzi na pytania skierowane przeze mnie 9 stycznia 2014 roku, ponawiam je i proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Na rzecz jakich podmiotów gospodarczych i osób wypłacono pieniądze z budżetu gminy Ślesin w związku z organizacją Dni Ślesina 2012 (nazwa podmiotu lub nazwisko i imię osoby, rodzaj usługi lub produktu, kwota)?

2.  Na rzecz jakich podmiotów gospodarczych i osób wypłacono pieniądze z budżetu gminy Ślesin w związku z organizacją Dni Ślesina 2013 ((nazwa podmiotu lub nazwisko i imię osoby, rodzaj usługi lub produktu, kwota)?

3. Jakie teksty, audycje, materiały filmowe, publikacje promocyjne itp. kupiono w obecnej kadencji samorządu, finansując je z pieniędzy publicznych gminy Ślesin (proszę o wskazanie następujących elementów: treść kupionego materiału, data emisji, miejsce emisji, cena)Proszę też, w przypadku gdy w danej audycji występował pracownik samorządowy, o podanie jego imienia i nazwiska oraz funkcji, a także imienia i nazwiska osoby oraz funkcji, która wydawała mu polecenie służbowe, aby w tej audycji wystąpił.

4. Jakie usługi gastronomiczno-hotelowe finansowano w tej kadencji samorządu z budżetu gminy Ślesin (proszę o wskazanie następujących elementów: rodzaj wydarzenia, w związku z którym zaszła konieczność zakupienia usługi, data zakupu, nazwa usługodawcy, cena usługi)?

5. Ponadto proszę o ujawnienie treści umów związanych z ponoszeniem przez Miasto i Gminę Ślesin wydatków finansowych na ,,Klawe radio – Ślesin na fali” (podmiot gospodarczy lub imię i nazwisko osoby, z którą zawarta jest umowa, od kiedy, rodzaj usługi, wartość usługi).

Zbigniew Nabzdyk
redaktor naczelny
Konińskiej Gazety Internetowej
www.koninskagazetainternetowa.pl

A poniżej wezwanie: