WIERZBINEK (BRONISZEWO). Zasłużona Ochotnicza Straż Pożarna

KGI1504

16 czerwca Broniszewo obchodziło dwie uroczystości. Pierwsza to bierzmowanie młodych katolików. Druga – poświęcenie przez ks. biskupa Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, wyremontowanej strażnicy oraz uhonorowanie zasłużonych druhów z OSP Broniszewo oraz sztandaru jednostki. Straż w tej miejscowości powstała w 1917 roku. Za trzy lata będzie więc obchodziła wyjątkowy jubileusz.

Galeria zdjęć powstała dzięki radnemu powiatu konińskiego Jackowi Wysockiemu

Na uroczystości OSP w Broniszewie została uhonorowana złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Dekoracji sztandaru dokonał druh Władysław Koliński, członek Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP. Uhonorowano także grupę druhów z OSP Broniszewo. Medal Semper Vigilant (Wiecznie czuwający) otrzymali: Marian Tomaszewski (syn Kazimierza) i Korneli Kwaśny, a srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”: Marian Tomaszewski (syn Mariana), Józef Bąk, Bogdan Muszyński, Leon Wysocki, Wiesław Andruszczak i Kazimierz Jasiński. Ponadto druhowie otrzymali od starosty konińskiego Małgorzaty Waszak listy gratulacyjne.

Historię jednostki OSP w Broniszewie przedstawił jej obecny prezes Jacek Wysocki. Jednostkę OSP w Broniszewie powołano 2 września 1917 roku. Inicjatorem jej utworzenia był właściciel Racięcina – Antoni Serwacy Tabaczyński h.Grabie, który był zarazem pierwszym prezesem jednostki. Naczelnikiem został Tadeusz Zalewski. Jednostka liczyła wówczas 87 druhów. Lata 30. to okres znaczącego rozwoju organizacyjnego jednostki. Druhowie brali udział w szkoleniach, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności. Działalność jednostki oparta była na statucie Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych z 1935 roku. W 1935 roku założono orkiestrę dętą, której kapelmistrzem został miejscowy organista. Również w 1935 roku zakupiono samochód bojowy z jednostki wojskowej z Inowrocławia i przerobiono na potrzeby straży. Także w tym roku jednostka otrzymała sztandar.

W 1938 roku rozpoczęto budowę strażnicy, w której ukończeniu przeszkodził wybuch II wojny światowej. W latach 1939-1945 sprzęt gaśniczy stał na terenie plebanii. Broniszewska OSP w 1939 roku nie została przez okupanta rozwiązana, a jedynie zawieszono działalność Zarządu. Strażacy nadal byli w stałej gotowości bojowej, mimo że ich szeregi stopniały, bowiem część z nich udała się na front. Ówczesny prezes przechowywał przez cały okres okupacji założycielski sztandar. W 1940 roku władze niemieckie dokonały rozbiórki nieukończonej strażnicy.

Po wojnie reaktywowano jednostkę. Pierwsze powojenne zebranie odbyło się 15 lipca 1945 roku. Wybrano na nim prezesa straży, którym został Teofil Neneman. W 1946 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Działkę pod budowę przekazał naczelnik OSP Broniszewo – druh Jan Józefiak. Po 1956 roku OSP Broniszewo znalazła się w strukturach działania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W 1974 roku Komenda w Radziejowie przekazała jednostce nowy fabrycznie samochód marki Żuk A-15. W latach 60., 70. i 80. OSP aktywnie działała na rzecz najbliższego społeczeństwa, ratując życie, mienie i dobytek mieszkańców, m.in. uratowano z ognia dwie kobiety. W 1977 roku jednostka obchodziła 60-lecie istnienia i na tej uroczystości przekazano jednostce nowy sztandar. Wówczas OSP liczyła 28 druhów.

Aktualnie jednostka współpracuje z samorządem gminnym, KGW i organizacjami społecznymi. W 2013 roku wykonano remont strażnicy. Obecnie jednostka liczy 22 druhów.